Kloes TV
Het videoplatform voor kinderen.

QUITCLAIM/VRIJWARINGSVERKLARING KLOES TV LIVE

1. Kloes TV wil u hartelijke bedanken voor uw medewerking aan de (video/audio) opnamen en/of bijdrage voor het programma KLOES TV LIVE. Om de gemaakte (video/audio) opnamen en/of uw bijdrage ook te kunnen gebruiken vraagt Kloes TV u deze verklaring te ondertekenen.
2. Door ondertekening van dit document verklaart u dat u door Kloes TV bent geïnformeerd over de aard en inhoud van het programma en uw bijdrage daaraan.
3. Door ondertekening van deze verklaring verleent u hierbij aan Kloes TV onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om uw bijdrage en/of de van u gemaakte (video/audio) opnamen wereldwijd openbaar te (doen) maken en te (doen) verspreiden via alle denkbare media en via alle platforms, zoals bijvoorbeeld via televisie-uitzending, verspreiding via internet en/of (mobiele) telefoonnetwerken, via themakanalen, VOD of op welke andere op dit moment bekende of toekomstige vormen van openbaarmaking of verspreiding dan ook. Inclusief het recht om uw bijdrage en/of de opnamen geheel of gedeeltelijk vast te (doen) leggen op beeld- en/beeld en geluiddragers (zoals DVD, CD etc) en bedoelde dragen te openbaar te (doen) maken, te (doen) verspreiden en te (doen) exploiteren, dit alles zonder dat uw nadere toestemming benodigd is.
4. Voor zover u op grond van uw bijdrage aan het project en programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten mocht hebben, draagt u deze rechten door ondertekening van deze verklaring volledig over aan Kloes TV.
5. De beslissing of uw bijdrage aan het project ook daadwerkelijk gebruikt worden in het programma en/of die bijdrage in programma zal worden uitgezonden berust altijd volledig bij Kloes TV.
6. Het is zonder voorafgaande toestemming van Kloes TV niet toegestaan om in contact te treden met de pers (in de meeste ruimte zin van het woord, waaronder printmedia, radio en/of televisie) in verband met uw medewerking aan het Project en/of Programma. Alle contacten met de pers met betrekking tot het programma verlopen via de communicatie-afdeling van Kloes TV en verzoekt u dan ook direct contact op te nemen, in geval van u door de pers benaderd wordt in verband met (uw bijdrage aan) het Project/Programma.
7. Het is daarnaast zonder voorafgaande toestemming van Kloes TV niet toegestaan om eigen foto’s of eigen audio-visuele opnamen (gemaakt voorafgaand, tijdens of na afloop van de opnamen) van het Project/Programma (al dan niet via social media zoals Facebook, Twitter, Instagram of welk ander social media platform dan ook) openbaar te maken.
8. Het is niet toegestaan om tijdens de opnamen van het Programma uit eigen bewegen handels-, merk- of andere bedrijfsnamen te noemen. Het is evenmin toegestaan om medewerking te verlenen aan reclame- of andere commerciële uitingen waarin wordt verwezen naar of aangehaakt bij (uw deelname aan) het programma van Kloes TV.
9. Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor de medewerking.
10. Ik verklaar met het digitaal ondertekening van dit document bekend en akkoord te zijn met manier waarop Kloes TV omgaat met mijn persoonlijke gegevens.